بانوی شرقی

از مراجعه به منابع موجود تاریخی چنین بر می آید که کلمه"اسپاران" بطلمیوس،"سپاهان" پهلوی و"اصفهان" عرب و "اصفهان" امروز لفظی قدیمی است وبه احتمال قریب به یقین کلمه ای پهلوی است و ریشه قدیمی تر پهلوی آن مکشوف نیست. در عهد اشکانیان اصفهان مرکز و پایتخت یکی از ایالت های وسیعی بوده که تحت فرمان ملوک اشکانی قرار داشت.در دوره ی ساسانیان، اصفهان محل سکونت و قلمرو نفوذ"اسپوهران"یا اعضای هفت خانواده بزرگ ایرانی که مشاغل عمده و مناسب سلطنتی در اختیار داشتند، بود. بعد از اسلام، اصفهان مانند دیگر شهر های ایران تا اوایل قرن چهارم تحت سلطه اعراب بود و در زمان منصور خلیفه عباسی، مورد توجه قرار گرفت و به حاکم این شهر دستور داده شد در عمران و آبادانی آن کوشا باشد. در سال 319 ه ق. مرداویج زیاری اصفهان را متصرف شد و آن را به پایتختی بر گزید و جشن سده را هرچه با شکوه تردراین شهر برپا کرد. در سال 327 ه ق. اصفهان به تصرف رکن الدوله دیلمی در آمد وآن را به پایتختی انتخاب کرد و اصفهان دوباره رونق خود را گرفت. در سال 443 ه ق. اصفهان به دست طغرل پادشاه سلجوقی فتح شد. در سال 639 ه ق. تحت سلطه مغول ها قرار گرفت . پس از بازگشت سپاه مغول شهر اصفهان مجدا رونق یافت.سقوط شهر اصفهان و انقراض سلسله صفویه که پس از شش ماه محاصره به دست محمود افغان، انجام گرفت. با سقوط شهر اصفهان سلسله صفویه نیز منقرض شد و اصفهان دچار انحطاط شد. در دوران زندیه و قاجاریه پایتخت کشور به شیراز و تهران انتقال یافت در زمان قاجار پسر ناصر الدین شاه،ظل السلطان زمین و مصالح وآثار تاریخی شهر را به مردم می فروخت و می خواست به هر ترتیبی که شده مخارج قشون خود را که از واحدهای بسیار قوی و منظم کشور بود، تامین کند. از ویژگی های اقتصادی شهر اصفهان در دوره ی قاجار،درآمد ناچیز زمین و عدم امنیت ملاکین بود. در دوره ی  پهلوی با توجه به شرایط تاریخی و جغرافیایی ، شهر اصفهان مورد توجه قرار گرفت، در باز سازی آثار تاریخی آن کوشش هایی به عمل آمد و توسعه ی  صنعتی شهر و منطقه آغازشد.اصفهان یکی ازشهرهای بزرگ وسیاحتی ایران است.

 

نوشته شده در سه‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1385ساعت 04:21 ق.ظ توسط بانوی شرقی| 3 نظر|

Design By : Night Melody