بانوی شرقی

 

علم سرعت می دهد و ایمان جهت ، علم توانستن است و ایمان خوب خواستن ، علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد که چه باید کرد ، علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون ، علم جهان را جهان آدمی می کند و ایمان روان را روان آدمیت می سازد ، علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش می دهد و ایمان به شکل عمودی بالا می برد ، علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز ، هم علم به انسان نیرو می دهد و هم ایمان ، اما علم نیروی منفصل می دهد و ایمان نیروی متصل ، علم زیبائی است و ایمان هم زیبائی است ، علم زیبائی عقل است و ایمان زیبائی احساس ، هم علم به انسان امنیت می بخشد و هم ایمان ، علم امنیت برونی می دهد و ایمان امنیت درونی ، علم در مقابل هجوم بیماری ها ، سیلها ، زلزله ها ، طوفان ها ، ایمنی می دهد و ایمان در مقابل اضطراب ها ، تنهائیها ، احساس بی پناهیها ، پوچ انگاریها . علم جهان را با انسان سازگار می کند و ایمان انسان را با خودش.

 

منبع : کتاب انسان و ایمان شهید مطهری

نوشته شده در دوشنبه 30 مهر‌ماه سال 1386ساعت 12:26 ب.ظ توسط بانوی شرقی| 14 نظر|

Design By : Night Melody